Privacy Policy

Deze website is eigendom van Osteopathiepraktijk Daenens.


Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij behouden het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.


Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Osteopathiepraktijk Daenens. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze te gebruiken in familiekring.


Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als we u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaren we ons tegen aanspraken van derden.


Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Osteopathiepraktijk Daenens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Osteopathiepraktijk Daenens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Osteopathiepraktijk Daenens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.


Osteopathiepraktijk Daenens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Aanbrengen van een hyperlink naar de website Osteopathiepraktijk Daenens
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Osteopathiepraktijk Daenens. De website dient te worden geopend als nieuwe pagina. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. U kunt uw verzoek sturen naar info@osteopathie-daenens.be.


Links naar websites beheerd door derden
Als op deze website links staan naar websites die beheerd worden door derden, zijn deze uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Osteopathiepraktijk Daenens controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat we de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

 

Privacybeleid (AGV: aangepast 23 mei 2018 )

Osteopathiepraktijk Daenens hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Osteopathiepraktijk Daenens of van een derde partij. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Enkel intern kan de informatie gedeeld worden met collega osteopaat die de vertrouwelijkheid van de gegevens respecteert.

 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Osteopathiepraktijk Daenens, Dorpsstraat 44, 8340 Sijsele Damme of via info@osteopathie-daenens.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Osteopathiepraktijk Daenens kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Webdesign by Pixelmedia Multimedia Productions  Webdesign by Pixelmedia  |  PHOTOS by photo2  |  Privacy Policy