Voorkeurshouding en schedelasymmetrie

"Sinds consultatiebureaus het advies geven uw baby altijd op de rug te leggen ter preventie van wiegendood, zien we in de praktijk meer en meer afgeplatte hoofdjes".


Een voorkeurshouding is een houding waarin het baby’tje zichzelf meestal legt. Het baby’tje kan zich niet in de tegenovergestelde richting leggen. Dit treedt vooral op thv de nek maar kan zelf in het volledige lichaam waarneembaar zijn. Een voorkeurshouding van het hoofdje kan een afplatting van de schedel veroorzaken en andersom kan een vervorming van de schedel een voorkeurshouding geven.


Mogelijke oorzaken zijn:

  • Langdurig dezelfde ligging aannemen in de baarmoeder
  • Vroegtijdige indaling tijdens de zwangerschap
  • Bijzondere omstandigheden tijdens de bevalling zoals aangezichtsligging, dwarspositie, vacuümpomp of tangverlossing
  • Te snelle of te lange bevalling
  • Sleutelbeenfractuur tijdens bevalling,…

Stresssituaties, zoals hierboven beschreven, kunnen leiden tot een verlies van beweeglijkheid ter hoogte van (overgang) schedel/ nek – wervelkolom - bekken. Dit kan tot uiting komen in fysieke ongemakken of het asymmetrisch ontwikkelen van het hoofdje. De osteopaat werkt op het herstel van de beweeglijkheid thv de verschillende botstukken en het normaliseren van de spanning van het bindweefel.


Het is uiterst belangrijk om de voorkeurshouding en/of schedelasymmetrie vroegtijdig te detecteren. Hoe jonger het baby’tje is bij de aanvang van de behandelingen, hoe sneller er resultaat merkbaar is. De voorkeurshouding verdwijnt, de afvlakking zal verminderen en geleidelijk verdwijnen door de groei van de hersenen die drukken tegen de nog goed vervormbare schedel.

Webdesign by Pixelmedia Multimedia Productions  Webdesign by Pixelmedia  |  PHOTOS by photo2  |  Privacy Policy