Gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen (zoals ADHD/ ADD/ autisme/ gedragsproblemen tgv angsten) hebben moeite met het op een juiste manier verwerken van de aangeboden prikkels. Prikkels zoals horen, zien, ruiken en proeven worden niet gefilterd waardoor er een overaanbod is aan informatie. Dit kan resulteren in onrustig gedrag.

 

Soms lokt een lichamelijke blokkade dit probleem uit of wordt het erdoor in stand gehouden. Door de blokkade op te lossen is het lichaam meer in balans en krijgt uw kind meer rust. Zo ziet men bv bij autistische kinderen het dwangmatig gedrag afnemen of verdwijnen.

 

Meestal zijn gedragsproblemen multi-causaal. Osteopathie neemt het lichamelijke deel voor zijn rekening terwijl andere disciplines de overige oorzaken benaderen om samen een optimaal resultaat te verkrijgen bij uw kind.

Webdesign by Pixelmedia Multimedia Productions  Webdesign by Pixelmedia  |  PHOTOS by photo2  |  Privacy Policy