Concentratie – en leerproblemen

Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat meestal mulit-causaal is. Het gaat dan ook vaak gepaard met een aantal secundaire klachten zoals:

  • Concentratieproblemen
  • Slaapproblemen
  • Emotionele problemen
  • Frustratie
  • Psychosomatische klachten.

Niet alle leerproblemen kunnen verholpen worden door een osteopaat maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator en maakt mogelijkheden vrij die andere begeleidingen (logopedie, psychomotoriek, speltherapie, …) beter laat renderen. Daarnaast is osteopathie een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Het oplossen van fysieke letsels maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die hij ter beschikking heeft in zijn systeem. Daardoor zal het kind efficiënter gaan handelen en minder belasting ervaren.

Osteopathie kan ook oorzakelijk werken. Een dysfunctie van de halswervels kan de oogmotoriek, de proprioceptie en het evenwicht beïnvloeden. Op zijn beurt heeft dit invloed op de leesvaardigheid van het kind en op de vaardigheid om afwisselend te kijken naar het bord in de klas en naar het leerboek dat voor hem ligt.

Hoe de behandeling bij uw kind is, en of osteopathie iets kan bieden aan uw kind op zich of in het kader van een ruimere begeleiding, wordt na een vraaggesprek en een onderzoek duidelijk. Daarbij wordt er gestreefd naar de juiste behandeling op de juiste plaats in een globaal perspectief.

Webdesign by Pixelmedia Multimedia Productions  Webdesign by Pixelmedia  |  PHOTOS by photo2  |  Privacy Policy